Toán Lớp 8: cho x>0,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C=x³+3020/x

Toán Lớp 8: cho x>0,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C=x³+3020/x

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho x>0,tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C=x³+3020/x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^3+2020)/x=x^2+3020/x=x^2+1010/x+1010/x
  Áp dụng BĐT Co-si cho 3 số dương x^2,1010/x,1010/x
  =>x^2+1010/x+1010/x>=3$\sqrt[3]{x^2.\dfrac{1010}{x}.\dfrac{1010}{x}}$
  =>x^2+1010/x+1010/x>=3$\sqrt[3]{1020100}$
  =>(x^3+2020)/x>=3$\sqrt[3]{1020100}$
  Dấu = xảy ra <=>x^2=1010/x=1010/x
  =>x=$\sqrt[3]{1010}$
  Vậy GTNN của (x^3+2020)/x=3$\sqrt[3]{1020100}$ <=>x=$\sqrt[3]{1010}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $C=\dfrac{x^3+2020}{x}\\=x^2+\dfrac{2020}{x}$
  Áp dụng bđt cosi cho 3 số dương ta có:
  $x^2+\dfrac{1010}{x}+\dfrac{1010}{x} \ge 3\sqrt[3]{1010.1010}=3\sqrt[3]{1020100}$
  Dấu “=” xảy ra khi $x^2=\dfrac{1010}{x}$
  $\Leftrightarrow x^3=1010$
  $\Leftrightarrow x=\sqrt[3]{1010}$

Viết một bình luận