Toán Lớp 5: 1.a,Tính nhanh:5/11 + 6/7 + 6/11 + 1/7 b,Tìm y, biết: y + y : 0,5 + y : 0,125 = 45. 2.Tìm các chữ số a,b để số a69b vừa chia hết cho

By Việt Hòa

Toán Lớp 5: 1.a,Tính nhanh:5/11 + 6/7 + 6/11 + 1/7
b,Tìm y, biết: y + y : 0,5 + y : 0,125 = 45.
2.Tìm các chữ số a,b để số a69b vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1.a,Tính nhanh:5/11 + 6/7 + 6/11 + 1/7 b,Tìm y, biết: y + y : 0,5 + y : 0,125 = 45. 2.Tìm các chữ số a,b để số a69b vừa chia hết cho”

 1. 1.
  a)5/11+6/7+6/11+1/7
  =(5/11+6/11)+(6/7+1/7)
  =1+1=2
  b)y+y÷0,5+y÷0,125=45
  y×1+y×2+y÷8=45
  y×(1+2+8)=45
  y×11=45
  y=45/11
  2. Để a69bvdots2;a69bvdotd5
  =>b=0
  Để a690vdots9=>a+6+9+0vdots9
  =a+15vdots9=>a=3
  Vậy a=3;b=0
  $\text{@ThanhTruc2008}$

  Trả lời
 2. Câu 1
  a ) 5/11 + 6/7 + 6/11 + 1/7
  = ( 5/11 + 6/11 ) + ( 6/7 + 1/7 )
  = 1 + 1
  = 2
  b ) y + y : 0,5 + y : 0,125 = 45
  y × 1 + y × 2 + y × 8 = 45
  y × 11 = 45
          y = 45 : 11
          y = 45/11
  Câu 2
  Để a69b chia hết cho 2 và 5 thì b = 0
  Ta có số : a690
  Để a690 chia hết cho 9 thì ( a + 6 + 9 + 0 ) chia hết cho 9 hay ( a + 15 ) chia hết cho 9
  Mà a là chữ số nên a = 3
  Vậy a = 3 ; b = 0
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận