Toán Lớp 9: Bài 3: (0,75 điểm) Trong một vòng thi VMTO gồm 2 phần với tổng cộng 20 câu hỏi. Ở phần A, từ câu 1 đến câu 10, thí sinh được cộng 4 điể

By Kim Dung

Toán Lớp 9: Bài 3: (0,75 điểm) Trong một vòng thi VMTO gồm 2 phần với tổng cộng 20 câu hỏi. Ở phần A, từ câu 1 đến câu 10, thí sinh được cộng 4 điểm cho mỗi câu trả lời đúng, bị trừ 1 điểm cho mỗi câu trả lời sai và không trừ điểm nếu không trả lời. Ở phần B, từ câu 11 đến câu 20, thí sinh được cộng 6 điểm cho mỗi câu trả lời đúng, không bị trừ điểm nếu trả lời sai hoặc không trả lời. Bạn Nam tham gia vòng thi này; phần A, Nam trả lời tất cả các câu; phần B, Nam không trả lời 2 câu, tổng số điểm của phần A và phần B Nam đạt được là 49 điểm. Hỏi Nam đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi ở mỗi phần?
GIÚP VS Ạ
KO LM TẮT= CTLHN
LM TẮT=BC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Bài 3: (0,75 điểm) Trong một vòng thi VMTO gồm 2 phần với tổng cộng 20 câu hỏi. Ở phần A, từ câu 1 đến câu 10, thí sinh được cộng 4 điể”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số câu trả lời đúng ở mỗi phần lần lượt là m, n câu, biết m, n ∈ N*; m ≤ 8 và n ≤ 10
  Ở phần A có số câu trả lời sai là:
  10 – 2 – m = 8 – m (câu)
  Bạn Nam dành được tổng số điểm là:
  4m – (8 – m) + 6n = 49
  4 + 1m + 6n = 57 (ta thấy có 2 chữ m nên gộp lại thành 1m, còn số 8 ta cộng với 49)
  ⇒ 5m + 6n = 57
  Ta có:
  6 ≡ 1 (mod5) 
  ⇒ 6n = n (mod5) mà 57 ≡ 2 (mod5) 
  ⇒ b ≡ 2 (mod5)
  Do vậy b = 2 hoặc b = 7 (ta lấy 2 + mod5 = 7; nên b = 7)
  Thử 2 giá trị trên chỉ thu được 1 nghiệm thỏa mãn đó chính là: (m, n) = (3, 7)
  Vậy mỗi phần số câu trả lời đúng của Nam lần lượt là 3, 7 câu
  Cho xin hay nhất + 5* + cám ơn nhé !

  Trả lời

Viết một bình luận