Toán Lớp 9: Tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên một cạch tam giác thì sao ạ, nếu đó là tam giác vuông thì sao nữa ?

By Audrey

Toán Lớp 9: Tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên một cạch tam giác thì sao ạ, nếu đó là tam giác vuông thì sao nữa ?

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên một cạch tam giác thì sao ạ, nếu đó là tam giác vuông thì sao nữa ?”

  1. Nếu tâm đường tròn ngoại tiếp thuộc một cạnh thì tam giác đó là tam giác vuông, tâm đường tròn là trung điểm cạnh huyền.
    Tam giác nhọn: tâm ở trong tam giác
    Tam giác tù: tâm ở ngoài tam giác

    Trả lời

Viết một bình luận