Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi các cạnh đáy không song song. M là 1 điểm nằm trong tam giác SAD; N là 1 điểm nằm trong

By Mai

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi các cạnh đáy không song song. M là 1 điểm nằm trong tam giác SAD; N là 1 điểm nằm trong tam giác SCD
Tìm giao tuyến của(DMN) & (SAB)

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi các cạnh đáy không song song. M là 1 điểm nằm trong tam giác SAD; N là 1 điểm nằm trong”

Viết một bình luận