Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi các cạnh đáy không song song. M là 1 điểm nằm trong tam giác SAD; N là 1 điểm nằm trong

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác lồi các cạnh đáy không song song. M là 1 điểm nằm trong tam giác SAD; N là 1 điểm nằm trong tam giác SCD
Tìm giao tuyến của(DMN) & (SAB)

Comments ( 2 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-11-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-tu-giac-loi-cac-canh-day-khong-song-song-m-la-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai