Toán Lớp 11: trong mặt phẳng tọa độ oxy ,cho hai đường thẳng d: x/2-y/4=1 và d’: 2x-y-6=0. phép vị tự v(o,k)d=d’. tìm k

By Lyla Anh

Toán Lớp 11: trong mặt phẳng tọa độ oxy ,cho hai đường thẳng d: x/2-y/4=1 và d’: 2x-y-6=0. phép vị tự v(o,k)d=d’. tìm k

0 bình luận về “Toán Lớp 11: trong mặt phẳng tọa độ oxy ,cho hai đường thẳng d: x/2-y/4=1 và d’: 2x-y-6=0. phép vị tự v(o,k)d=d’. tìm k”

Viết một bình luận