Toán Lớp 5: 1. 7/25 viết thành số thập phân là 2. Viết 7/10 dưới dạng số thập phân được

Toán Lớp 5: 1. 7/25 viết thành số thập phân là
2. Viết 7/10 dưới dạng số thập phân được

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1. 7/25 viết thành số thập phân là 2. Viết 7/10 dưới dạng số thập phân được”

Viết một bình luận