Toán Lớp 6: vẽ tam giác ABC biết AB=4cm, AC=4cm, góc BAC= 60 độ. Dự đoán độ dài cạnh BC. có hình nnha cảm ơn

Toán Lớp 6: vẽ tam giác ABC biết AB=4cm, AC=4cm, góc BAC= 60 độ. Dự đoán độ dài cạnh BC.
có hình nnha
cảm ơn

0 bình luận về “Toán Lớp 6: vẽ tam giác ABC biết AB=4cm, AC=4cm, góc BAC= 60 độ. Dự đoán độ dài cạnh BC. có hình nnha cảm ơn”

 1. #AkaShi
  Xét ΔABC có:
  AB=AC=4cm
  ⇒ΔABC cân tại A
  ⇒hat{ABC}=hat{ACB}=(180^o – hat{BAC})/2
  Mà ta có hat{BAC}=60^o
  ⇒hat{ABC}=hat{ACB}=(180^o -60^o)/2=60^o
  Trong ΔABC có
  hat{BAC}=hat{ABC}=hat{ACB}=60^o
  ⇒ΔABC là tam giác đều
  ⇒AB=AC=BC=4cm
   

  toan-lop-6-ve-tam-giac-abc-biet-ab-4cm-ac-4cm-goc-bac-60-do-du-doan-do-dai-canh-bc-co-hinh-nnha

Viết một bình luận