Toán Lớp 8: 1 Hình thang có nhiều nhất bao nhiêu góc tù ? Bao nhiêu góc nhọn ? Vì sao 2 Cho biết số đo 2 gốc đối của hình thang là 70 độ và 130 độ

Toán Lớp 8: 1 Hình thang có nhiều nhất bao nhiêu góc tù ? Bao nhiêu góc nhọn ? Vì sao
2 Cho biết số đo 2 gốc đối của hình thang là 70 độ và 130 độ . Tính số đó các góc còn lai ( Yêu cầu vẽ hình )
Lm giúp mk vs mk vote 5 sao . Cảm ơn mng

0 bình luận về “Toán Lớp 8: 1 Hình thang có nhiều nhất bao nhiêu góc tù ? Bao nhiêu góc nhọn ? Vì sao 2 Cho biết số đo 2 gốc đối của hình thang là 70 độ và 130 độ”

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  Có nhiều nhất 2 góc tù và 2 góc nhọn
  1. Xét hình thang ABCD co AB/CD 
  Như vậy: góc A + góc D =180 độ và góc B +góc C =180 độ
  – Nếu góc A tù (> 90độ) => góc D nhọn
  – Nếu góc B tù => góc C nhọn 
  Nên trong 1 hình thang chỉ có tối đa 2 góc tù
  text{Bài 2:}
  text{trong hình}

  toan-lop-8-1-hinh-thang-co-nhieu-nhat-bao-nhieu-goc-tu-bao-nhieu-goc-nhon-vi-sao-2-cho-biet-so-d

Viết một bình luận