Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: 6x ² -14x +9

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: 6x ² -14x +9

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: 6x ² -14x +9”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta phân tích -14x thành 2 số sao cho cộng lại bằng -14 và khi nhân lại thì bằng 6×9=54
  vậy ta có hai số thỏa đó là -6 và -9
  vậy ta được đa thức sau: 6x²-6x-9x+9
  = 6x(x-1) – 9(x-1)
  = (x-1)(6x-9)
   

Viết một bình luận