Toán Lớp 8: Bài 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: a) x +2x+1 b)1-4x +4x c) 4x-4x +1 d) 36a -60ab+ 25b e)

Toán Lớp 8: Bài 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:
a) x +2x+1
b)1-4x +4x
c) 4x-4x +1
d) 36a -60ab+ 25b
e) a +9-6a
f) 9x* +16y* – 24x²y
Cần gấp ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 2: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: a) x +2x+1 b)1-4x +4x c) 4x-4x +1 d) 36a -60ab+ 25b e)”

Viết một bình luận