Toán Lớp 4: Vẹ me hai bài này ạ 96000:m:5=60 5610-m×25=1935 Em cảm ơn trc ạ

Toán Lớp 4: Vẹ me hai bài này ạ
96000:m:5=60
5610-m×25=1935
Em cảm ơn trc ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Vẹ me hai bài này ạ 96000:m:5=60 5610-m×25=1935 Em cảm ơn trc ạ”

 1. $\text{a, 96000 : m : 5 = 60 }$
  $\text{⇒ 96000 : m = 300 }$
  $\text{⇒ m = 320 }$
  $\text{b, 5610 – m × 25 = 1935 }$
  $\text{ m × 25 = 5610 – 1935 }$
  $\text{ m × 25 = 3675 }$
  $\text{ m = 147 }$

 2. 96000:m:5=60
  <=> 96000:m = 60 x 5
  <=> 96000:m = 300
  <=> m = 96000 : 300
  <=> m = 320
  5610-m×25=1935
  <=> m x 25 = 5610 – 1935
  <=> m x 25 = 3675
  <=> m = 3675 : 25
  <=> m = 735
  #BTS
  xin ctlhn
  CHÚC BN HỌC TỐT!!!

Viết một bình luận