Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 320 kg gạo. Buổi chiều bán được bằng 3/5 buổi sáng hỏi cả ngày bán được mấy tấn gạo ?

Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 320 kg gạo. Buổi chiều bán được bằng 3/5 buổi sáng hỏi cả ngày bán được mấy tấn gạo ? Làm nhanh giúp em

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 320 kg gạo. Buổi chiều bán được bằng 3/5 buổi sáng hỏi cả ngày bán được mấy tấn gạo ?”

 1.                                    Giải
  Buổi chiều bán được số ki-lô-gam gạo là :
                          320x$\dfrac{3}{5}$ = 192 (kg)
  Cả ngày bán được số tấn gạo là :
                        320+192 = 512 (kg)
                           đổi : 512 kg = 0,512 tấn
                                     đáp số : 0,512 tấn gạo
  $#Thùy$
  CHÚC TUS HỌC TỐT ==
   

  Trả lời

Viết một bình luận