Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1.Mảnh đất HCN cí chiều rộng 7,8 cm và bằng 3/4 chiều dài. Diện tích mảnh bìa là 2.6,08 tấn= ? Tạ…? Kg 3. 8ha 345m2 = ?ha 4. Các phân s

Toán Lớp 5: 1.Mảnh đất HCN cí chiều rộng 7,8 cm và bằng 3/4 chiều dài. Diện tích mảnh bìa là
2.6,08 tấn= ? Tạ…? Kg
3. 8ha 345m2 = ?ha
4. Các phân số sau : 247,68 ; 89,45 ; 247,86 ; 89,64 ; 516,87 xếp theo thứ tự từ lớn dần

Comments ( 1 )

 1. 1) 
   chiều dài mảnh đất là:
                 7,8 x 4/3 = 10.4 (cm)
  Diện tích mảnh đất là:
                 10,4 x 7,8 = 81,12 (cm 2)
  2)
  6.08 tấn = 60,8 tạ
  6,08 tấn = 6080 kg
  3)
  8ha345 m2 = 8,0345 m2
  4) Đó là các số thập phân chứ không phải phân số, tớ ko bt bạn đánh nhầm hay gì nên t sẽ có 2 trường hợp
  sắp xếp số thập phân: 516,87 ; 247,86 ; 247, 68 ; 89,64 ; 89,45
  sắp xếp phân số: 516/ 87 ; 247/ 68 ; 247/ 86 ; 89/45 ; 89/64

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai