Toán Lớp 6: Cho A = 2+2mũ2+2mũ3…+2mũ100.Chứng minh A chia hết cho 3

Toán Lớp 6: Cho A = 2+2mũ2+2mũ3…+2mũ100.Chứng minh A chia hết cho 3

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho A = 2+2mũ2+2mũ3…+2mũ100.Chứng minh A chia hết cho 3”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = 2 + 2^2 + 2^3 +…+ 2^99 + 2^100
     =( 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5) + (2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^10) +…+ (2^95 + 2^96 + 2^97 + 2^98 + 2^99 + 2^100)
     =2.( 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4) + 2^6.(1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4) +…+ 2^96.(1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4)
    =2.31 + 2^6.31 +…+ 2^96.31
    =31.(2+ 2^6 +…+ 2^96) chia hết cho 31
  =>C chia hết cho 31.

Viết một bình luận