Toán Lớp 6: Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 75m vuông . Biết chiều dài của mảnh vườn là 15m . a) Tính chu vi của mảnh vườn . b) M

Toán Lớp 6: Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 75m vuông . Biết chiều dài của mảnh vườn là 15m .
a) Tính chu vi của mảnh vườn .
b) Một cái sân hình thoi có chu vi bằng chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó . Diện tích của cái sân và diện tích của mảnh vườn có bằng nhau không.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 75m vuông . Biết chiều dài của mảnh vườn là 15m . a) Tính chu vi của mảnh vườn . b) M”

 1. 4)
  a) Chiều rộng khu mảnh vườn là :
  75:15=5(m)
  Chu vi mảnh vườn là :
  (15+5).2=20(m)
  b) Vì các cạnh của hình chữ nhật không bằng hình thoi
  => Diện tích của cái sân và diện tích của mảnh vườn không bằng nhau
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a/ chiều rộng khu vườn là
  75:15=5[m]
  chu vi khu vườn là
  (15+5)nhân 2=40[m]
  không bằng vì hình thoi có kiểu tính với hình chữ nhật
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận