Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là rổ thứ nhất có 123 quả; rổ th

Toán Lớp 4: Có 4 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỉ đựng một loại quả). Số quả trong mỗi rổ lần lượt là rổ thứ nhất có 123 quả; rổ thứ hai có 112 quả; rổ thứ ba có 121 quả; rổ thứ tư có 103 quả. Sau khi bán được 1 rổ trứng gà, người bán hàng thấy rằng số trứng vịt gấp hai lần số trứng gà còn lại. Hỏi rổ nào đựng trứng gà, rổ nào đựng trứng vịt?
Giúp mình với! Các bạn nhớ giải rõ ra nhé!

Comments ( 2 )

 1. -Rổ thứ nhất và rổ thứ 2 đựng trứng gà
  -rổ thứ 3 và 4 đựng trứng vịt
  XIN HAY NHẤT

 2. -Rổ thứ nhất và rổ thứ 2 đựng trứng gà -rổ thứ 3 và 4 đựng trứng vịt
  Vì tổng số trứng vịt là:
  121+103=224(quả trứng gà)
  Vì tổng số trứng gà sau khi bán đi một rổ là:
  112 hoặc 123 nhưng đề nói Sau khi bán được 1 rổ trứng gà, người bán hàng thấy rằng số trứng vịt gấp hai lần số trứng gà còn lại vậy nên rổ đem bán là rổ thứ nhất và rổ thứ nhất và rổ thứ 2 đựng trứng gà -rổ thứ 3 và 4 đựng trứng vịt
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )