Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB sao cho DM = DC. a) Chứng minh rằng AM = BC. b) Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối c

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB sao cho DM = DC.
a) Chứng minh rằng AM = BC.
b) Gọi E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia EB lấy điểm N sao cho EN= EB. Chứng minh rằng AN//BC.
c) Chứng minh A là trung điểm của MN.
d) Lấy điểm H trên đoạn thẳng AN và điểm K trên đoạn thẳng BC sao cho AH= CK. Chứng minh rằng H, E, K.
Mọi người ơi giúp mình câu d với ạ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  #Kaito kid
  a,
  Xét ΔDMA và ΔDCB có:
  DM=DC(gt)
  DB=DA(gt)
  hat{MDA}=hat{BDC}(đối đỉnh)
  ⇒ΔDMA=ΔDCB(c.g.c)
  ⇒AM=BC
  b,
  Xét ΔEAN và ΔECB có:
  hat{AEN}=hat{BEC}(đối đỉnh)
  EA=EC(gt)
  EN=EB(gt)
  ⇒ΔEAN=ΔECB(c.g.c)
  ⇒hat{ENA}=hat{EBC}(2 góc tương ứng)
  ⇒AN//BC
  c,
  Có ΔEAN=ΔECB(theo câu b)
  ⇒AN=BC(1)
  và AN//BC(3)(theo câu b)
  Có ΔDMA=ΔDCB
  ⇒hat{DMA}=hat{DCB}(2 góc tương ứng)
  ⇒MA//BC(4)
  và MA=BC(2)
  Từ (1) và (2)⇒AM=AN
  Từ (3) và (4)⇒3 điểm M,A,N nằm trên 1 đt
  A là trung điểm của MN.

   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-d-la-trung-diem-cua-ab-sao-cho-dm-dc-a-chung-minh-rang-am-bc-b-g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )