Toán Lớp 12: ㏒$2$( x²-1) =3 Giúp với ạ cần gấp

Toán Lớp 12: ㏒$2$( x²-1) =3
Giúp với ạ cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 12: ㏒$2$( x²-1) =3 Giúp với ạ cần gấp”

 1. Giải đáp:
  $S =\{\pm 3\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\quad \log_2(x^2-1)= 3\quad (x> 1\ \lor\ x < -1)$
  $\Leftrightarrow x^2 – 1 = 8$
  $\Leftrightarrow x^2 = 9$
  $\Leftrightarrow x =\pm 3$ (nhận)
  Vậy $S =\{\pm 3\}$

Viết một bình luận