Toán Lớp 5: một người gửi tiết kiệm 80000000 đồng với lãi suất tiết kiệm là 1,2 phần trăm một tháng. a, sau một tháng , tiền lãi của người đó là ba

Toán Lớp 5: một người gửi tiết kiệm 80000000 đồng với lãi suất tiết kiệm là 1,2 phần trăm một tháng.
a, sau một tháng , tiền lãi của người đó là bao nhiêu
b, sau hai tháng cả tiền lãi và tiền gửi của người đó là bao nhiêu [ biết tiền lãi của tháng này được tính vào tiền gửi của tháng sau ]

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một người gửi tiết kiệm 80000000 đồng với lãi suất tiết kiệm là 1,2 phần trăm một tháng. a, sau một tháng , tiền lãi của người đó là ba”

 1. Lời giải chi tiết:
  a) Sau một tháng, tiền lãi của người đó là:
          80000000xx1,2:100=960000 (đồng)
  b) Sau một tháng, cả tiền lãi và tiền gửi của người đó là:
          80000000+960000=80960000 (đồng)
  Sau hai tháng, tiền lãi của người đó là:
          80960000xx1,2:100=971520 (đồng)
  Sau hai tháng, cả tiền lãi và tiền gửi của người đó là:
          80960000+971520=81931520 (đồng)
                      Đáp số: a) 960000 đồng.
                                      b) 81931520 đồng.

  Trả lời

Viết một bình luận