Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Viết nghiệm của phương trình 3x-y=7

Toán Lớp 9: Viết nghiệm của phương trình 3x-y=7

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
       3x-y=7
  ⇒{(x∈R),(y=3x-7):}
  Vậy nghiệm của ptr đã cho là (x;3x-7)
  Chúc bạn học tốt
  @thaopham76520

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )