Toán Lớp 4: trung bình của hai số là số lớn nhất có ba chữ số số lớn là số nhỏ nhất có bốn chữ số tìm số bé

By Bảo Anh

Toán Lớp 4: trung bình của hai số là số lớn nhất có ba chữ số số lớn là số nhỏ nhất có bốn chữ số tìm số bé

0 bình luận về “Toán Lớp 4: trung bình của hai số là số lớn nhất có ba chữ số số lớn là số nhỏ nhất có bốn chữ số tìm số bé”

 1. $#monkeydluffy29112012#$
  Giải đáp:
  Số bé là=998.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                        Bài giải
  số lớn nhất có ba chữ số là: 999.
  số nhỏ nhất có bốn chữ số là: 1000.
        Tổng của số lớn và số bé là:
              999×2=1998
             Số bé là:
         1998-1000=998
              Đáp số: 998

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Số bé là 998
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Số là số lớn nhất có ba chữ số là: 999
  => Tổng 2 số là 999 × 2=1998
  -Số nhỏ nhất có bốn chữ số là: 1000
  => Số lớn là : 1000
          Số bé là: 
            1998-1000=998
             

  Trả lời

Viết một bình luận