Toán Lớp 8: bài 8:CMR: nếu (1-x)^2 + (x-y)^2 +(y-z)^2 =0 thì x=y=z giúp mk vote 5 saooooo

By Mỹ anh

Toán Lớp 8: bài 8:CMR: nếu (1-x)^2 + (x-y)^2 +(y-z)^2 =0 thì x=y=z
giúp mk vote 5 saooooo

0 bình luận về “Toán Lớp 8: bài 8:CMR: nếu (1-x)^2 + (x-y)^2 +(y-z)^2 =0 thì x=y=z giúp mk vote 5 saooooo”

Viết một bình luận