Toán Lớp 7: Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 2x − 5/3 với trục hoành là … Giải Thích Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bìn

By Kim Xuân

Toán Lớp 7: Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 2x − 5/3 với trục hoành là …
Giải Thích
Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình là 12 km/giờ hết 20 phút. Nếu minh đạp từ trường về nhà với vận tốc trung bình là 10 km/giờ thì hết ….. phút
giải thích

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 2x − 5/3 với trục hoành là … Giải Thích Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bìn”

 1. Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = 2x − 5/3 với trục hoành là …
  Xét phương trình hoành độ giao điểm:
   2x − 5/3 = 0
  => 2x = 5/3
  => x = 5/6 
  Phương trình y = 0 có 1 nghiệm duy nhất nên số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là 5/6.
  Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình là 12 km/giờ hết 20 phút. Nếu minh đạp từ
  trường về nhà với vận tốc trung bình là 10 km/giờ thì hết ….. phút
  Đổi 20 phút=1/3 giờ
  Quãng đường bạn Minh đi từ nhà đến trường là:
  12×1/3=4(km)
  Thời gian bạn Minh đi với vận tốc 10km/h là:
  4:10=0.4 (giờ)
  Đổi 0,4 giờ =24 phút
  Vậy nếu bạn Minh đi với vận tốc 10km/h thì mất 24 phút

  Trả lời

Viết một bình luận