Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện 235+45678+765 45678+1234-678-234

By Cát Linh

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện
235+45678+765
45678+1234-678-234

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện 235+45678+765 45678+1234-678-234”

 1. Tính bằng cách thuận tiện
  235+45678+765
  45678+1234-678-234
  giải
  ⇒( 235+765)+45678
  ⇒ 1000+45678
  ⇒46678
  45678+1234-678-234
  ⇒(45678-678)+(1234-234)
  ⇒45000+1000
  ⇒46000
  cho-mình-xin-câu-trả lời hay-nhất-ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận