Toán Lớp 7: Huhu giúp mk với tối nay phải nộp gòi T^T Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = AC.Gọi M là trung điểm của BC .Chứng minh: a/MAB = MAC b/ AM⊥

By Lan Anh

Toán Lớp 7: Huhu giúp mk với tối nay phải nộp gòi T^T
Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = AC.Gọi M là trung điểm của BC .Chứng minh:
a/MAB = MAC
b/ AM⊥ BC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Huhu giúp mk với tối nay phải nộp gòi T^T Câu 4: Cho tam giác ABC có AB = AC.Gọi M là trung điểm của BC .Chứng minh: a/MAB = MAC b/ AM⊥”

Viết một bình luận