Toán Lớp 7: Cho ΔABC có trung tuyến AE trong tâm G hãy chọn khặng định đúng A. GE phần AE -1 phần 3 B. AG phần GE -3 C. AG phần AE -1 phần 2 D. GE

By Thúy Mai

Toán Lớp 7: Cho ΔABC có trung tuyến AE trong tâm G hãy chọn khặng định đúng
A. GE phần AE -1 phần 3
B. AG phần GE -3
C. AG phần AE -1 phần 2
D. GE phần AG -2 phần 3

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho ΔABC có trung tuyến AE trong tâm G hãy chọn khặng định đúng A. GE phần AE -1 phần 3 B. AG phần GE -3 C. AG phần AE -1 phần 2 D. GE”

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  Cho  ΔABC có trung tuyến AE trong tâm G hãy chọn khặng định đúng
  A. GE phần AE -1 phần 3
  B. AG phần GE -3 < Sai vì $\dfrac{AG}{GE}=2$>
  C. AG phần AE -1 phần 2 < Sai vì $\dfrac{AG}{AE}=\dfrac{2}{3}$>
  D. GE phần AG -2 phần 3 < Sai vì $\dfrac{GE}{AG}=\dfrac{1}{2}$>

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  A. (GE)/(AE)=1/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khoảng cách từ đỉnh đến trọng tâm bằng 2/3 đường trung tuyến ứng với đỉnh đó khoảng cách từ trọng tâm đến trung điểm của mỗi cạnh bằng 1/3 đường trung tuyến ứng với điểm đó.

  Trả lời

Viết một bình luận