Toán Lớp 6: Bài 1. Viết gọn các tích sau dưới dạng luỹ thừa a) 8.8.8.8.8.8 b) 81.3.9.3 c) 4.2.32.16 d) 125.5.25 Bài 2. Tính giá trị các luỹ thừa a)

By Khánh Ly

Toán Lớp 6: Bài 1. Viết gọn các tích sau dưới dạng luỹ thừa
a) 8.8.8.8.8.8 b) 81.3.9.3
c) 4.2.32.16 d) 125.5.25
Bài 2. Tính giá trị các luỹ thừa
a) 28 b) 34
c) 73 d) 93

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 1. Viết gọn các tích sau dưới dạng luỹ thừa a) 8.8.8.8.8.8 b) 81.3.9.3 c) 4.2.32.16 d) 125.5.25 Bài 2. Tính giá trị các luỹ thừa a)”

Viết một bình luận