Toán Lớp 11: (1+căn 5)(sinx-cosx)+sin2x-1-căn 5=0 thì sinx bằng bao nhiêu

By Cẩm Hiền

Toán Lớp 11: (1+căn 5)(sinx-cosx)+sin2x-1-căn 5=0 thì sinx bằng bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 11: (1+căn 5)(sinx-cosx)+sin2x-1-căn 5=0 thì sinx bằng bao nhiêu”

 1. Giải đáp: $\sin x\in\{0,1\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $(1+\sqrt5)(\sin x-\cos x)+\sin2x-1-\sqrt5=0$
  $\to (1+\sqrt5)(\sin x-\cos x)+2\sin x\cos x-(\sin^2x+\cos^2x)-\sqrt5=0$
  $\to (1+\sqrt5)(\sin x-\cos x)-(\sin^2x-2\sin x\cos x+\cos^2x)-\sqrt5=0$
  $\to (1+\sqrt5)(\sin x-\cos x)-(\sin x-\cos x)^2-\sqrt5=0$
  Đặt $\sin x-\cos x=t$
  $\to (1+\sqrt5)t-t^2-\sqrt5=0$
  $\to t\in\{1,\sqrt5\}$
  Mà $t=\sin x-\cos x$
  $\to t\cdot \dfrac1{\sqrt2}=\sin(x-\dfrac14\pi)\le 1$
  $\to t\le\sqrt2$
  $\to t=1$
  $\to \sin x-\cos x=1$
  $\to \sin x-1=\cos x$
  $\to (\sin x-1)^2=\cos^2x$
  $\to\sin^2x-2\sin x+1=1-\sin^2x$
  $\to 2\sin^2x-2\sin x=0$
  $\to 2\sin x(\sin x-1)=0$
  $\to \sin x\in\{0,1\}$

  Trả lời

Viết một bình luận