Toán Lớp 4: 3) tính bằng cách thuận tiện nhất: a)17x5x2 123x20x5 50x2x41

By Mỹ anh

Toán Lớp 4: 3) tính bằng cách thuận tiện nhất:
a)17x5x2
123x20x5
50x2x41

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 3) tính bằng cách thuận tiện nhất: a)17x5x2 123x20x5 50x2x41”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  Bài 3) tính bằng cách thuận tiện nhất :
  a) 17 x 5 x 2
  = 17 x ( 5 x 2 )
  = 17 x 10
  = 170
  123 x 20 x 5
  = 123 x ( 20 x 50 )
  = 123 x 100
  = 123000
  50 x 2 x 41
  = ( 50 x 2 ) x 41 
  = 100 x 41 
  = 4100
  @ shu1234
  # Hoidap247 #

  Trả lời

Viết một bình luận