Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: ai giúp mik với này Cho hình chữ nhật ABCD. M là điểm bất kỳ trên cạnh BC. I là trung điểm của MD. O là trung điểm của AI. Biết diện tí

Toán Lớp 8: ai giúp mik với này
Cho hình chữ nhật ABCD. M là điểm bất kỳ trên cạnh BC. I là trung điểm
của MD. O là trung điểm của AI. Biết diện tích tam giác MOI bằng 25cm2, tính
diện tích hình chữ nhật ABCD.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: $200cm^2$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: $O$ là trung điểm $AI$
  $\to S_{MAI}=2S_{MOI}=50$
  Mà $I$ là trung điểm $MD$
  $\to S_{MAD}=2S_{AMI}=100$
  Ta có $ABCD$ là hình chữ nhật
  $\to BC//AD$
  $\to S_{BAD}=S_{MAD}=100$
  $\to S_{ABCD}=2S_{BAD}=200$

  toan-lop-8-ai-giup-mik-voi-nay-cho-hinh-chu-nhat-abcd-m-la-diem-bat-ky-tren-canh-bc-i-la-trung-d

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh