Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Nhà mai bàn gạo trong 3ngày. Ngày đầu bán 1tạ20kg gạo , ngày thứ 2 bán đc gấp đôi ngày đầu. Ngày thứ 3 bán đc nhiều hơn ngày thứ 2 90kg

Toán Lớp 4: Nhà mai bàn gạo trong 3ngày. Ngày đầu bán 1tạ20kg gạo , ngày thứ 2 bán đc gấp đôi ngày đầu. Ngày thứ 3 bán đc nhiều hơn ngày thứ 2 90kg gạo, hỏi trung bình mỗi ngày , nhà Mai bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Comments ( 2 )

 1. Bài giải
  Đổi 1 tạ 20kg = 120kg
  Ngày thứ hai bán được là :
    120 xx 2 = 240 ( kg)
  Ngày thứ 3 bán được là :
   240 + 90 = 330 (kg)
  Trung bình mỗi ngày nhà Mai bán được là :
   (120 + 240 + 330) : 3 = 230 (kg)
        Đáp số : 230kg gạo
   

 2. Giải đáp:
  $\ 230kg$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi : $\ 1$ tạ $\ 20kg=120kg$
  Ngày thứ hai bán được số gạo là :
          $\ 120\times2=240(kg)$ 
   Ngày thứ ba bán được số gạo là:
           $\ 240+90=330(kg)$ 
  Trung bình mỗi ngày nhà Mai bán được :
          $\ (120+240+330):3=230(kg)$ 
                       Đáp số : $\ 230kg$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )