Toán Lớp 11: cos6xcosx- $\sqrt{3}$ sin5x=1-sin6xsinx

Toán Lớp 11: cos6xcosx- $\sqrt{3}$ sin5x=1-sin6xsinx

0 bình luận về “Toán Lớp 11: cos6xcosx- $\sqrt{3}$ sin5x=1-sin6xsinx”

 1. Giải đáp:
  \(S = \left\{- \dfrac{\pi}{30} + \dfrac{k2\pi}{5};\ – \dfrac{\pi}{10} + \dfrac{k2\pi}{5}\ \Bigg|\ k\in\Bbb Z\right\}\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \quad \cos6x\cos x- \sqrt3\sin5x=1-\sin6x\sin x\\
  \Leftrightarrow (\cos6x\cos x+\sin6x\sin x)- \sqrt3\sin5x=1\\
  \Leftrightarrow \cos5x – \sqrt3\sin5x=1\\
  \Leftrightarrow \dfrac12\cos5x – \dfrac{\sqrt3}{2}\sin5x = \dfrac12\\
  \Leftrightarrow \cos\left(5x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \cos\dfrac{\pi}{6}\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}5x + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi\\5x + \dfrac{\pi}{3} = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi\end{array}\right.\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = – \dfrac{\pi}{30} + \dfrac{k2\pi}{5}\\x = – \dfrac{\pi}{10} + \dfrac{k2\pi}{5}\end{array}\right.\quad (k\in\Bbb Z)\\
  \text{Vậy}\ S = \left\{- \dfrac{\pi}{30} + \dfrac{k2\pi}{5};\ – \dfrac{\pi}{10} + \dfrac{k2\pi}{5}\ \Bigg|\ k\in\Bbb Z\right\}
  \end{array}\)

Viết một bình luận