Toán Lớp 6: một vận động viên xe đạp đi trong 2,5 giờ được 80 km . Hỏi nếu cứ đi như thế trong 4 giờ vận động viên đó đi được bao nhiêu ki – lô – m

Toán Lớp 6: một vận động viên xe đạp đi trong 2,5 giờ được 80 km . Hỏi nếu cứ đi như thế trong 4 giờ vận động viên đó đi được bao nhiêu ki – lô – mét

0 bình luận về “Toán Lớp 6: một vận động viên xe đạp đi trong 2,5 giờ được 80 km . Hỏi nếu cứ đi như thế trong 4 giờ vận động viên đó đi được bao nhiêu ki – lô – m”

 1. 1 giờ người đó đi được số km là 
  $ 80 : 2,5 = 32 ( km ) $
  4 giờ người đó đi được số km là 
  $ 4 x 32 = 128 ( km ) $
  $ Đ/S : 128 km $ 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một giờ vận động viên đó đi được quãng đường dài là:
  80:2,5=32(km)
  Nếu cứ đi như thế trong 4 giờ thì vận động viên đó đi được quãng đường dài là:
  32.4=128(km)
  Đáp số: 128km.

Viết một bình luận