Toán Lớp 4: Người ta có chu vi một phòng khách là 100 m chiều rộng kém chiều dài 2 m.mot viên gạch có chiều dài 3 dm chiều rộng 3 dm.hỏi cần bao n

Toán Lớp 4: Người ta có chu vi một phòng khách là 100 m chiều rộng kém chiều dài 2 m.mot viên gạch có chiều dài 3 dm chiều rộng 3 dm.hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lót phòng khách

TRẢ LỜI

 1. Tổng độ dài 2 cạnh của phòng khách là:
  100 : 2 = 50 (m)
  Chiều dài phòng khách đó là:
  (50 + 2) : 2 = 26 (m)
  Chiều rộng phòng khách đó là:
  (50 – 2) : 2 = 24 (m)
  Diện tích phòng khách đó là:
  26 × 24 = 624 (m^2)
  Diện tích viên gạch đó là:
  3 × 3 = 9 (dm^2)
  Đổi 9 dm^2 = 0,09 m^2
  Cần số viên gạch để lót phòng khách đó là:
  624 : 0,09 = 6933 (viên)
  Đáp số: 6933 viên gạch

  Trả lời
 2. Nủa chu vi của phòng khách là:
       100:2=50(m)
   Chiều dài của phòng khách là:
       (50+2):2=26(m)
  Chiều rộng của phòng khách là:
       50-26=24(m)
  Diện tích của viên gạch là :
  3×3=9(dm²)=0,09(m²)
  Diện tích phòng khách là:
  26×24=624(m²)
  Cần số viên gạch là:
  624:0,09=6933(viên)
  Đ/S: 6933 viên gạch

  Trả lời

Viết một bình luận