Toán Lớp 6: Một lớp học có 24 HS nam và 18 HS nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ?

Toán Lớp 6: Một lớp học có 24 HS nam và 18 HS nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ?

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Gọi số tổ mà cả số nam và nữ đều được chia đều vào là: a ( a in NN^** )
  -Ta có: 24; 18 vdots a => a in ƯC(24,18)
  -Ta có: 24=2^3 . 3
             18 = 2 . 3^2
  => ƯCLN(24,18) = 2 . 3 = 6
  => a in ƯC(24,18) = { 1; 2; 3; 6 }
  => Có 4 cách chia. 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : 24=23.3; 18=2.32
  UCLN (24,18)=2.3=6
  UC(24,18)= {1;2;3;6}
  Vậy có bốn cách chia tổ
  Cách 1: 24;18 (gồm 1 tổ)
  Cách 2: 12; 9 (gồm 2 tổ)
  Cách 3 : 8; 6 (gồm 3 tô)
  Cách 6 : 4; 3 (gồm 6 tổ)

  Trả lời

Viết một bình luận