Toán Lớp 5: Bài 1. Đặt tính rồi tính: a/ 24 + 123,67 b/ 100,4 – 25,75 c/ 2, 45 x 3,2 d/ 89,95 : 35 e/

By Quỳnh

Toán Lớp 5: Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a/ 24 + 123,67 b/ 100,4 – 25,75
c/ 2, 45 x 3,2 d/ 89,95 : 35
e/ 102: 15 f / 306 : 72 g/ 2118 : 616
Bài 2. Tìm x: a/ x – 3,21 = 40,5 x 4,5
b/ X x 24 = 135,6
c/ 34,73 + 18,27 : 9
Bài 3. Điền số thích hợp
3040m = ……km…….m
4008kg= ……kg……..g
số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
BÀI 5; Một mảnh vườn HCN có chiều dài 26m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó?
Viết một bình luận