Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Help me pleaseeeeeee 1.Tính chu vi,diện tích HCN biết chiều dài 102 và gấp 3 lần chiều rộng 2.Tổng của 2 số là 416.Tìm 2 số đó nếu viết

Toán Lớp 4: Help me pleaseeeeeee
1.Tính chu vi,diện tích HCN biết chiều dài 102 và gấp 3 lần chiều rộng
2.Tổng của 2 số là 416.Tìm 2 số đó nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé thì được số lớn.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 
  chiều rộng là 
  102:3=34
  chu vi là 
    (102+34)x2=272
  diện tích là 
   102×34=3468
  2
  Tổng của 2 số là 416>198 = 99+99 —> có nhiều nhất 1 số có 2 chữ số, hoặc cả 2 số đều là số có 3 chữ số
  viết thêm số 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớn —> số bé là số có 2 chữ số, số lớn là số có 3 chữ số.
  gọi số bé là ab
  viết thêm số 3 vào bên trái ta được số lớn —> số lớn là 3ab = 300 + ab
  tổng 2 số = 416
  ab + 3ab = 416
  ab + 300 + ab = 416
  2 x ab = 116
  ab = 116 : 2 = 58
  —> số bé là 58
  —> số lớn là 358
  có j sai thì mong bn thông cảm mk jocj lớp 6 r nên ko nhớ kiến thức lớp 4 nhớ sơ sơ thôi

 2. Bạn chithanh17062010 làm đúng rồi, mình không làm nữa 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )