Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 3 Tính diện tích hình bình hành có độ dài cạnh 20m và chiều cao tương ứng 12m Bài 4 Tính diện tích của một khu vườn hình chữa nh

Toán Lớp 6: Bài 3
Tính diện tích hình bình hành có độ dài cạnh 20m và chiều cao tương ứng 12m
Bài 4
Tính diện tích của một khu vườn hình chữa nhật có chiều rộng 35m ,chiều dài bằng 5/7 chiều rộng

Comments ( 1 )

 1. 3. Diện tích hình bình hành là:
  20.12=240(M2)
  Đáp số :240 m2
   4.chiều dài của khu vườn là:
  35.5/7=25
  diienj tích của khu vườn là:
  35.25=875(m2)
  Đáp số :875m2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )