Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính 261 : (29 x 2) = ????????

Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính
261 : (29 x 2) = ????????

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Đặt tính rồi tính 261 : (29 x 2) = ????????”

Viết một bình luận