Toán Lớp 4: Cuộn vải xanh dài 150m và dài hơn cuộn vải trắng 30m . Hỏi trung bình mỗi cuộn vải dài bao nhiêu mét ?

Toán Lớp 4: Cuộn vải xanh dài 150m và dài hơn cuộn vải trắng 30m . Hỏi trung bình mỗi cuộn vải dài bao nhiêu mét ?

TRẢ LỜI

 1. Cuốn vải đỏ dài số mét là
  150-30=120(m)
  Trung bình mỗi cuốn vải dài số mét là
  (150+120):2=135 (m)
                      Đáp số: 135m
  Cho mik hay nhất nhé
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  135 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                     Cuộn vải trắng có số mét là:
                          150 – 30 = 120 (m)
                      Trung bình mỗi cuộn vải có số mét là:
                             (150 + 120) : 2 = 135 (m)
                                    Đáp số 135 m

  Trả lời

Viết một bình luận