Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Câu 10. Kết quả của phép nhân 1237,654 × 0,001 =….. ? là: * 5 điểm A. 1,237654 B. 12,37654 C. 123765,4 D. 1237654

Toán Lớp 5: Câu 10. Kết quả của phép nhân 1237,654 × 0,001 =….. ? là: *
5 điểm
A. 1,237654
B. 12,37654
C. 123765,4
D. 1237654

Comments ( 2 )

 1. A. 1,237654
  Kết quả của phép nhân: 1237,654 × 0,001 = 1,237654
   

 2. Giải đáp: 1237,654 x 0,001= 1,237654 Giải đáp A nhé 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Vì khi nhân một số nhân với 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu của số đó lần lượt sang bên trái 3 chữ số .
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân