Toán Lớp 5: Câu 10. Kết quả của phép nhân 1237,654 × 0,001 =….. ? là: * 5 điểm A. 1,237654 B. 12,37654 C. 123765,4 D. 1237654

Toán Lớp 5: Câu 10. Kết quả của phép nhân 1237,654 × 0,001 =….. ? là: *
5 điểm
A. 1,237654
B. 12,37654
C. 123765,4
D. 1237654

TRẢ LỜI

  1. Giải đáp: 1237,654 x 0,001= 1,237654 Giải đáp A nhé 
     
    Lời giải và giải thích chi tiết: Vì khi nhân một số nhân với 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu của số đó lần lượt sang bên trái 3 chữ số .
     

    Trả lời

Viết một bình luận