Toán Lớp 4: 9 x 10000 + 6x 10000 + 4 x 1000 + 3 x100 + 2 x 10 =

By Thúy Mai

Toán Lớp 4: 9 x 10000 + 6x 10000 + 4 x 1000 + 3 x100 + 2 x 10 =

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 9 x 10000 + 6x 10000 + 4 x 1000 + 3 x100 + 2 x 10 =”

 1. Giải đáp: 154320
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      9×10000+6×10000+4×1000+3×100+2×10 
  = (9×10000)+(6×10000)+(4×1000)+(3×100)+(2×10)
  =    90000    +  60000    +   4000    +  300     +  20
  =            154320

  Trả lời

Viết một bình luận