Toán Lớp 4: 4 tấn 3 tạ bằng bao nhiêu tạ ?

Toán Lớp 4: 4 tấn 3 tạ bằng bao nhiêu tạ ?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận