Toán Lớp 4: 364 × 102 = 342 × 183 = 136 × 390 =

By Bảo Châu

Toán Lớp 4: 364 × 102 =
342 × 183 =
136 × 390 =

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 364 × 102 = 342 × 183 = 136 × 390 =”

 1. a)364×102=37128
  b)342×183=62586
  c)136×390=53040
  Giải thích:
  a)
  364                                           
  ×
  102
                
      728
   000
  364
                 
  37128
  b)
  342
  ×
  183
                  
   1026
  2736
  342
                 
  62568
  c)
  136
  ×
  390
                
  1224
  408
                
   53040
   

  Trả lời

Viết một bình luận