Toán Lớp 8: viết các đa thức sau dưới dạng bình phương 1 tổng a.(9x ²+12x+4)+6(3x+2)+9 b.9x ²+4y ²+2(3x+2y+6xy)+1 Lm nhanh giúp mik nha

By Diễm Phúc

Toán Lớp 8: viết các đa thức sau dưới dạng bình phương 1 tổng
a.(9x ²+12x+4)+6(3x+2)+9
b.9x ²+4y ²+2(3x+2y+6xy)+1
Lm nhanh giúp mik nha

0 bình luận về “Toán Lớp 8: viết các đa thức sau dưới dạng bình phương 1 tổng a.(9x ²+12x+4)+6(3x+2)+9 b.9x ²+4y ²+2(3x+2y+6xy)+1 Lm nhanh giúp mik nha”

 1. Giải đáp:
   a, (9x^2 + 12x + 4) + 6(3x + 2) + 9
  = 9x^2 + 12x + 4 + 18x + 12 + 9
  = 9x^2 + 30x + 25
  = (3x)^2 + 2 . 3 . 5x + 5^2
  = (3x  + 5)^2
  b, 9x^2 + 4y^2 + 2(3x + 2y + 6xy) + 1
  = 9x^2 + 4y^2 + 6x + 4y + 12xy + 1
  = (3x)^2 + (2y^2) + 2x . 3 + 2y . 2 + 1^2
  =(3x + 2y + 1)^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận