Toán Lớp 4: ????ℎ???? ????????????̂́???? ????ℎ????̂???? ????ℎ????̛̃ ????????̂́ 3 ????????̀???? ????????̂???? ????ℎ????̉???? 1 ????????̂́ ????ℎ????̀ ????????̂́ đ????́ ????????̆???????? ????????̂???? 138 đ????̛???? ????????̣ . ????

Toán Lớp 4: ????ℎ???? ????????????̂́???? ????ℎ????̂???? ????ℎ????̛̃ ????????̂́ 3 ????????̀???? ????????̂???? ????ℎ????̉???? 1 ????????̂́ ????ℎ????̀ ????????̂́ đ????́ ????????̆???????? ????????̂???? 138 đ????̛???? ????????̣ . ????????̀???? ????????̂́ ????????̃

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi thêm chữ số 0 vào bên phải số đó, thì số mới hơn số cũ số đơn vị là:
  $138 – 3 = 135$ (đơn vị)
  Khi đó, số mới gấp 10 lần số cũ. Nếu số cũ chiếm 1 phần thì số mới chiếm 10 phần như thế
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  $10 – 1 =9$ (phần)
  Số cũ là:
  $135\ :\ 9\times 1 =15$
          Đáp số: 15

  Trả lời

Viết một bình luận