Toán Lớp 4: 1. đặt tính rồi tính a] 123 × 45 b] 29576 : 24 c] 365 × 103 d] 11 890 : 58

Toán Lớp 4: 1. đặt tính rồi tính
a] 123 × 45 b] 29576 : 24 c] 365 × 103 d] 11 890 : 58

TRẢ LỜI

 1. #Hạ#
  a)   123                               b)29576 |____24____                           
  ×                                              55    | 1232
         45                                        77  |
       615                                          56
     492                                              8
     5535                                    29576 : 24 = 1232 ( dư 8) 
  ——————————————————————–
  c)        365                               d)  11 890 |____58____       
        ×                                                 29    |  205
              103                                        290  |  
            1095                                            0
            000
          365       
          37595

  Trả lời

Viết một bình luận