Toán Lớp 5: Lớp 5b có số học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp Tính số học sinh nữ Tính số học sinh cả lớp

Toán Lớp 5: Lớp 5b có số học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp
Tính số học sinh nữ
Tính số học sinh cả lớp

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Coi số học sinh cả lớp là $\text{100%}$. Học sinh nữ chiếm số phần trăm học sinh cả lớp là:
  $\text{100% – 40% = 60%}$
  Lớp 5B có số học sinh nữ là:
  $\text{12 : 40 x 60 = 18 (học sinh)}$
  Lớp 6B có tất cả số học sinh là:
  $\text{18 + 12 = 30 (học sinh)}$
  Đáp số: $\text{30}$ học sinh
  $\textit{$o$ Nguyenngocchi}$

  Trả lời

Viết một bình luận