Toán Lớp 4: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=? 4×3=? khó lắm nha

Toán Lớp 4: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=?
4×3=?
khó lắm nha

TRẢ LỜI

Viết một bình luận